Boris Zakhava

Boris Zakhava
英語表記
Boris Zakhava
誕生日
1896年5月12日
没日
1976年11月25日
出身
ロシア